SPIS TREŚCI

Marta Bogdanowicz

Ryzyko dyslekcji - problem i diagnozowanie

Wydawnictwo: Harmonia
ISBN: 83-7134-120-2

  1. Ryzyko dysleksji - problemy psychopedagogiczne i społeczne
  2. Ryzyko dysleksji - problemy teoretyczne
  3. Historia powstania Skali Ryzyka Dysleksji (SRD) i jej wersje
  4. Badania nad trafnością diagnostyczną i predyktywnością Skali Ryzyka Dysleksji - Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka
  5. Opis i instrukcja stosowania Skali Ryzyka Dysleksji
  6. Psychometryczne właściwości Skali Ryzyka Dysleksji - Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski
  7. Procedura normalizacyjna
  8. Skala Ryzyka Dysleksji - arkusze badań i wyników, profile
  9. Przykłady zastosowania Skali Ryzyka Dysleksji