Bilans O’Briana. Terranie. Tom 1
Bilans O’Briana. Terranie. Tom 1

Bilans o’briana. terranie. tom 1

Wydawnictwo: INANNA
EAN: 9788379952649
Okładka: Miękka ze skrzydełkami
Data wydania: 2021
Ilość stron: 270
Wydawnictwo: INANNA
Nowość
16.31
PLN
34,99 zł
16,31 zł
Oszczędzasz: 52% (18 zł)
Wyślemy w 36h
Najtańsza wysyłka od: 9,99 zł

Koszt dostawy:

InPost Paczkomaty 24/7 od 9,99 zł
InPost - przesyłka kurierska od 11,99 zł
FedEx - przesyłka kurierska od 12,99 zł

Opis produktu

Namięt­ność, nie­bez­pie­czeń­stwo, nie­wier­ność…

Nie­da­leka przy­szłość i grupa ambit­nych, peł­nych emo­cji mło­dych ludzi, goto­wych, by zmie­nić świat. I sie­bie.

Bilans O’Briana to wie­lo­wąt­kowa powieść o róż­nych aspek­tach pożą­da­nia, miło­ści, wła­dzy i zdrady. O deli­kat­nych kobie­tach, które potra­fią oka­zać siłę i sil­nych męż­czy­znach, któ­rym zda­rzają się chwile sła­bo­ści. O tym, że nic nie jest takie, jakie się pier­wot­nie wyda­wało, a nawet naj­bar­dziej prze­my­ślany plan może zawieść.

--------

Wow, wow, wow! Takie połą­cze­nie gatun­ków, jakie zaser­wo­wała Lisiń­ska, wyda­wało mi się ryzy­kowne, ale z każdą prze­czy­taną stroną uświa­da­mia­łam sobie, że autorka wie, co robi. Zmy­słowe sceny i wcią­ga­jąca akcja wróżą suk­ces książce. Ja jestem bar­dzo na tak i zachę­cam Was do podróży na Terrę.
Mał­go­rzata Fal­kowska, autorka

„Ter­ra­nie: Bilans O’Briana” to bra­wu­rowa opo­wieść o ponad­prze­cięt­nej inte­li­gen­cji, wyjąt­ko­wych namięt­no­ściach i kosz­tach reali­za­cji marzeń wykra­cza­ją­cych poza gra­nice ludz­kiego pozna­nia. Mał­go­rzata Lisiń­ska mister­nie tka intrygi spla­ta­jące losy pozor­nie zupeł­nie obcych sobie boha­te­rów, a fabuła trzyma aż do ostat­niej strony. Pole­cam!
Maria Zdyb­ska, autorka serii „Kru­cze Serce”

Sek­sowna, zmy­słowa i nie­po­wta­rzalna. Dokład­nie tych słów potrzeba, aby opi­sać naj­now­szą książkę Gosi Lisiń­skiej.
Mira Gross, autorka „Tylko seks”

Powiew świe­żo­ści na pol­skim rynku książki. Lisiń­ska wie, jak budo­wać napię­cie oraz kiedy pozwo­lić boha­te­rom na jego roz­ła­do­wa­nie. Namięt­ność i nie­bez­pie­czeń­stwo, ide­alne połą­cze­nie w lite­ra­tu­rze kobie­cej. Pole­camy!
Kobieca Strona Lite­ra­tury

Mał­go­rzatę Lisiń­ską do tej pory zna­łam jedy­nie z roman­sów, które mocno przy­pa­dły mi do gustu. Teraz pozna­łam drugą stronę autorki i kie­ruję w jej stronę ogromne wyrazy sza­cunku i uzna­nia! Powieść „Ter­ra­nie. Bilans O’Bria­nów” wcią­gnęła mnie bez reszty, a wraz z każdą stroną cze­ka­łam na coraz wię­cej emo­cji i wie­cie co? Dosta­wa­łam je za każ­dym razem! Wcią­ga­jąca fabuła, przy­stępny język i histo­ria, która zapada na długo w pamięci – czego chcieć wię­cej?”
Mag­da­lena Jarzą­bek, Czy­tam w pociąg

Gosia Lisiń­ska prze­nosi nas do cał­kiem innego świata, w któ­rym rzą­dzi namięt­ność, eks­cy­ta­cja, wspólne miej­sce i cel. Wie­lo­wąt­kowy bilans, świet­nie wykre­owani boha­te­ro­wie i emo­cje towa­rzy­szące nam pod­czas czy­ta­nia… Gorąco pole­cam.
Marta Janiak, @za­czy­ta­na­_mar­tu­ska

Gosia Lisiń­ska zachwy­ciła mnie swoją powie­ścią. Czy­ta­nie tej książki było nie­sa­mo­witą przy­jem­no­ścią. Pole­cam!
Agnieszka Nik­czyń­ska-Woj­cie­chow­ska, Książki takie jak my

Inne tego autora:

39,20 zł
31,25 zł
34,99 zł
16,95 zł
34,99 zł
16,95 zł
39,90 zł
21,30 zł
od ręki
40,01 zł
29,32 zł
39,99 zł
22,03 zł
39,99 zł
24,69 zł
29,95 zł
24,29 zł
29,95 zł
24,29 zł
29,95 zł
24,29 zł

Recenzje

Średnia ocena:
Łącznie oddano głosów:
Data ostatniej:

Twoja ocena:

Twoje imię lub pseudonim:
Podaj swój adres e-mail lub zaloguj się, aby brać udział w konkursach dla najlepszych recenzentów.
Twój adres e-mail:
Przed dodaniem recenzji zapoznaj się z regulaminem.