Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

Terapia młodzieży z problemem narkotykowym

Kod produktu: 9788389163325
2695 zł 29,00 zł -7%
Produkt niedostępny

Dostawy od 14,99 zł

opis

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obserwujemy w Polsce istotne zmiany w zakresie dostępności i używania przez młodzież różnych narkotyków. Jak pokazują wyniki licznych badań, ale także potoczna obserwacja, zarówno picie alkoholu, jak i stosowanie innych narkotyków, stało się trwałym elementem kultury młodzieżowej i niemal powszechnie akceptowanym przez znaczną część młodych ludzi sposobem spędzania czasu wolnego1. Skala i charakter tego zjawiska może niepokoić, a zarazem powinna skłaniać do refleksji. Zachodzące zmiany stanowią zatem określone wyzwanie dla przedstawicieli wielu grup zawodowych, w tym przede wszystkim dla pedagogów, psychologów oraz terapeutów, którzy zajmują się nie tylko terapią uzależnień, ale ogólnie rzecz ujmując, pomaganiem młodym ludziom.
Pytanie podstawowe, jakie pojawia się w tym kontekście brzmi: Jak to robić? Jak pomagać skutecznie młodzieży i ich rodzinom, które doświadczają licznych problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez ich dzieci?
W Polsce od pewnego czasu trwa dyskusja w tej materii, poszukuje się odpowiedzi na te ważne pytania. Potwierdzeniem tego jest m.in. powołanie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rady Ekspertów ds. Leczenia Młodzieży. O ile bowiem dotychczasowe doświadczenia ugruntowały w naszym kraju określone rozwiązania terapeutyczne dotyczące pracy z osobami dorosłymi, o tyle pomaganie dzieciom i młodzieży nadal pozostaje dużym wyzwaniem. Na szczęście coraz więcej osób stara się im sprostać.
Niniejsza publikacja jest próbą ukazania pewnej perspektywy, która w naszym przekonaniu jest interesująca w odkrywaniu skutecznych sposobów pomocy dzieciom i młodzieży. Perspektywa ta związana jest z modelem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy), który w Polsce znany jest od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ale stanowi nadal mało upowszechnioną alternatywę dla bardziej ugruntowanych podejść wykorzystywanych w obszarze terapii uzależnień.
Przedstawione w tej książce treści są wynikiem z jednej strony lektury stosownej literatury przedmiotu, głównie obcojęzycznej, z drugiej zaś, są efektem naszych rodzimych doświadczeń związanych z aplikacją tego podejścia do pracy z młodzieżą uzależnioną i nadużywającą narkotyków w warunkach Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu, którego mam zaszczyt i przyjemność być kierownikiem.
Dysponując kilkuletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą w warunkach ośrodka stacjonarnego pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby podzielić się własnymi przemyśleniami związanymi ze stosowaniem w praktyce modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W myśl przesłania charakteryzującego ten nurt, które brzmi lepiej jest coś robić, niż tylko gadać, od słów przeszliśmy do czynów. Niniejsze opracowanie stanowi tego wyraz.
Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisujemy proces dojrzewania młodzieży, jego charakterystyczne cechy. Zwracamy uwagę na te właściwości i zachowania, które charakteryzują ten specyficzny okres rozwojowy i pozwalają lepiej zrozumieć młodych ludzi. Rozdział drugi zawiera opis populacji młodzieży, jaka trafia do naszego ośrodka w związku z nadużywaniem, bądź uzależnieniem od różnych narkotyków. Analizie poddajemy m.in. wybrane cechy demograficzne tej grupy młodzieży, jej sytuację rodzinną, zainteresowania, czy też doświadczenia związane z nadużywaniem narkotyków. W kolejnym rozdziale podejmujemy kwestię rozumienia istoty uzależnienia i wpływu określonej teorii na sposób postrzegania osób uzależnionych oraz samej terapii. W rozdziale czwartym zawarto uwagi polemiczne związane z powszechnymi przekonaniami i mitami dotyczącymi tego, jak zazwyczaj rozumiana jest terapia młodzieży zażywającej narkotyki. Staramy się pokazać inne możliwości spojrzenia na różne zagadnienia z tym związane. Z kolei rozdział piąty zawiera charakterystykę Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, jego źródeł, podstawowych założeń oraz specyficznych umiejętności wykorzystywanych w ramach tego modelu. Następny rozdział, szósty, to propozycja alternatywnych rozwiązań w obszarze terapii uzależnień. Opisujemy w tym miejscu określone strategie terapeutyczne oraz sposoby postępowania z klientami o szczególnych potrzebach, m.in. młodzieżą, która nie chce zmienić swojego dotychczasowego postępowania. Rozdział ten zawiera także opis wybranych metod postępowania i technik terapeutycznych, które z powodzeniem stosujemy w pracy z naszymi klientami. Wreszcie przedstawiamy tutaj także wybrane wskazówki dotyczące konstruowania programów terapeutycznych dla młodzieży borykającej się z problemem narkotykowym. Ostatni rozdział został poświęcony rozumieniu współpracy z rodziną, jako ważnemu zagadnieniu w terapii młodzieży. Opisujemy w nim praktyczne sposoby spożytkowania zasobów, jakie tkwią w rodzinach naszych klientów.
Na koniec jeszcze jedna uwaga. W całej książce przyjęto formę narracji w liczbie mnogiej. Uczyniono tak dla podkreślenia zarówno wkładu wszystkich współpracowników tworzących i realizujących program Ośrodka, jak i przede wszystkim samych klientów, którzy pokazują nam codziennie, co z tego, co proponujemy, sprawdza się w praktyce, co jest pomocne, a co wydaje się bezużyteczne, czy mniej sensowne.
Zachęcając do lektury niniejszej książki zalecamy jednocześnie dużą ostrożność w stosowaniu zawartych w niej wskazówek. Szczególnie dotyczy to tych spośród czytelników, których doświadczenia pokazują, że to, jak pracują z młodzieżą, przynosi dobre efekty. W myśl tzw. filozofii centralnej modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach po prostu Róbmy więcej tego, co się sprawdza. Natomiast Ci, którzy dostrzegają pewne ograniczenia we własnym sposobie pracy, być może znajdą tutaj coś, co ich zainspiruje, wskaże pewne nowe perspektywy w myśl innej zasady: Jeżeli coś nie działa, róbmy coś innego!
Warto także w tym miejscu zaznaczyć, że przedstawione idee, pomysły odnoszące się do Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z powodzeniem znajdują zastosowanie nie tylko w obszarze terapii uzależnień, ale również w innych dziedzinach pomagania, wychowania, czy edukacji. Mamy więc nadzieję, że proponowana lektura okaże się inspirująca dla szerokiego grona wychowawców, pedagogów, psychologów i terapeutów.

specyfikacja

Informacje podstawowe
EAN
9788389163325
Okładka
Miękka
Data wydania
2007
Język
polski
Ilość stron
162
Marka
AKAPIT Wydawnictwo Edukacyjne
dodano do koszyka
dodaj opinię

opinie

Średnia ocena:
Średnia ocena
0,00
na podstawie ocen
Posiadasz ten produkt? Pomóż innym i dodaj swoją opinię

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved