Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej.

Kod produktu: 9788362491056
6370 zł 70,00 zł -9%
Produkt niedostępny

Dostawy od 14,99 zł

opis

Praca zbiorowa pt. "Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej" przygotowana pod redakcją Sylwestra Bębasa zawiera bardzo wiele interesujących artykułów, których autorzy doskonale znają, bądź to w wyniku prowadzonych badań, bądź praktyki zawodowej - problematykę resocjalizacji skazanych. Wśród prezentowanych prac Czytelnik znajdzie ciekawe refleksje nad systemem resocjalizacji skazanych w zakładach karnych w Polsce, jak również wyniki badań dotyczących wybranych kategorii osadzonych, bądź istotnych z punktu widzenia resocjalizacji działań podejmowanych wobec nich przez służby penitencjarne oraz duszpasterstwo więzienne.

SPIS TREŚCI

Część pierwsza

ELEMENTY RESOCJALIZACJI ZAKŁADOWEJ

Hanna Karaszewska „Więzienie jako specyficzna instytucja społeczna”

Małgorzata Kołecka „Prizonizacja w dotychczasowych badaniach”

Luiza Sałapa „Aktualna sytuacja i perspektywy polskiego więziennictwa

jako instytucji resocjalizującej”

Lech Hyb „Praca ze skazanymi w środowisku zamkniętym”

Henryk Budzeń „Praca jako jeden ze sposobów resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności”

Radosław Daszuk „Metodyka resocjalizacji zakładowej, stosowanej

w Zakładzie Karnym w Chełmie”

Adrian Samborski „Elementy pracy penitencjarnej z młodocianymi”

Dariusz Schmidt „Dylematy resocjalizacji penitencjarnej obcokrajowców

(na przykładzie więziennictwa Bawarii)”

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek, Elżbieta Zyzik „Rola wychowawcy penitencjarnego w procesie resocjalizacji skazanych”

Daria Sikorka „Kulturotechnika jako metoda resocjalizacji”

Arletta Garniewicz „Współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji”

Część druga

ELEMENTY READAPTACJI SPOŁECZNEJ SKAZANYCH

Krzysztof Linowski „Wsparcie społeczne a warunkowe przedterminowe zwolnienie”

Piotr Kulikowski „Wybrane aspekty pracy socjalnej jako alternatywa pomocy postpenitencjarnej kobietom po wyroku”

Eliza Mazur, Edyta Laurman-Jarząbek „Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji skazanych”

Krzysztof Gogacz „Styl ustosunkowań skazanych w warunkach wolności dozorowanej”

Ewelina Tymoszuk „Postawy wobec przyszłości osadzonych w zakładach karnych”

Jarosław Jastrzębski, Sławomir Ślaski „Rola nadziei na sukces w zwiększaniu efektywności procesu readaptacji do życia społecznego i zawodowego beneficjentów ośrodków Markot”

Bogusław Sowa „Powiatowe centrum pomocy rodzinie jako realizator zadań pomocy społecznej w powiecie”

Kamila Tusznio „Działania profilaktyczne w zakresie alkoholizmu na przykładzie Poradni odwykowej w SkarŻysku-Kamiennej”

Część trzecia

INNOWACJE W RESOCJALIZACJI PENITENCJARNEJ

Zdzisław Majchrzyk „Resocjalizacja w globalizującym się świecie – stare i nowe wyzwania”

Krystyna Ostrowska „Integralne podejście do resocjalizacji skazanego”

Ewa Wysoka „Rola i funkcje religii w procesie resocjalizacji w świadomości skazanych– analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje”

Sylwester Bębas „Rola religii i duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej”

ks. Jan Śledzianowski „Rola religii w procesie resocjalizacji”

ks. Sławomir Chrost „Duchowy wymiar człowieka w resocjalizacji”

Konrad Wierzbicki „Ewangelizacja więźniów (na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie)”

Jolanta Szczurkowska „Tolerancja wobec wybranych czynów społecznie niepożądanych”

Katarzyna Zdrzalik „Mediacja jako alternatywna metoda profilaktyki i resocjalizacji”

Paweł Czerwieński „Określenie prawidłowej intencji w postawie wolontariusza jako warunek efektywnej pomocy człowiekowi potrzebującemu”

specyfikacja

Informacje podstawowe
EAN
9788362491056
Okładka
Miękka
Data wydania
2010
Język
polski
Ilość stron
388
Marka
WSHR - Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
dodano do koszyka
dodaj opinię

opinie

Średnia ocena:
Średnia ocena
0,00
na podstawie ocen
Posiadasz ten produkt? Pomóż innym i dodaj swoją opinię

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved