Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

New Headway Pre-Intermediate Class Audio Cd's 3ed

Kod produktu: 9780194715904
Autor: Soars John
8556 zł 93,00 zł -8%
Produkt niedostępny

Dostawy od 14,99 zł

opis

New Headway przewiduje obecnie bez szwu program rozwoju, od początkującego do poziomu upper-intermediate.
It takes a clear and structured approach to grammar. Potrzeba jasnego i uporządkowanego podejścia do gramatyki. Grammatical structures are introduced in context, with questions that encourage students to work out the rules for themselves. Struktur gramatycznych wprowadzonych w związku z pytaniami, które zachęcą studentów do opracowania reguł dla siebie. A comprehensive 'Grammar section' at the back of the Student's Books provides a useful reference before, during or after the lesson. Kompleksowe sekcji "Gramatyka" na końcu indeksy stanowi pomocne odniesienia przed, w trakcie lub po lekcji.
A well-defined vocabulary syllabus concentrates on three key areas: learning new words in lexical sets; acquiring good habits for learning vocabulary; and developing vocabulary 'systems' such as sound and spelling relationships. Dobrze zdefiniowanych słownictwa program koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: uczenie się nowych słów w leksykalne zestawy; nabycia dobrych nawyków do nauki słownictwa i rozwijanie słownictwa "systemów", takich jak dźwięk i relacje pisowni.
Integrated skills work is an important feature of the course. Zintegrowany umiejętności pracy jest ważnym elementem kursu. In every unit the reading and listening activities contextualize and bring together much previously introduced language. W każdej jednostce czytania i słuchania działalności contextualize i zgromadzić znacznie wcześniej wprowadzono język. The new unit by unit writing section in Student's Books focuses on developing students' written English in a range of situations and registers. Nowej jednostki przez jednostkę piśmie sekcji Książki Student's skupia się na rozwijaniu studentów piśmie języka angielskiego w zakresie sytuacji i rejestrów. The choice of interesting texts, together with manageable, motivating tasks ensure students develop fluency and accuracy in all four skills. Wybór interesujących tekstów, wraz z opanowania, zadania motywowanie zapewnienia uczniom rozwijać płynność i dokładność we wszystkich czterech umiejętności.

specyfikacja

Informacje podstawowe
EAN
9780194715904
Okładka
--
Data wydania
2007
Marka
Oxford University Press
dodano do koszyka

Inne tego autora

Zobacz więcej

Polecamy także

Zobacz więcej
dodaj opinię

opinie

Średnia ocena:
Średnia ocena
0,00
na podstawie ocen
Posiadasz ten produkt? Pomóż innym i dodaj swoją opinię

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved