Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

New Headway Elementary Student's Workbook Cassette

Kod produktu: 0194366693
2195 zł 22,00 zł
Produkt niedostępny

Dostawy od 14,99 zł

Najnisza cena z 30 dni: 26.95 zł

opis

New Headway kurs języka angielskiego zapewnia bezproblemową program rozwoju od Elementary do Upper-Poziom średniozaawansowany. It takes a clear and structured approach to grammar, introducing grammatical structures in context, with questions that encourage students to work out the rules for themselves. Potrzeba jasnego i uporządkowanego podejścia do gramatyki, wprowadzenie struktur gramatycznych w kontekście pytania, które zachęcą studentów do opracowania reguł dla siebie. A comprehensive grammar section at the back of the Student's Books provides a useful reference before, during or after the lesson.;A well-defined vocabulary syllabus concentrates on three key areas: learning new words in lexical sets; acquiring good habits for learning vocabulary; and developing vocabulary systems such as sound and spelling relationships. Obszernym dziale gramatyki na końcu indeksy stanowi pomocne odniesienia przed, w trakcie lub po lekcji.; Dobrze zdefiniowanych słownictwa program koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: uczenie się nowych słów w leksykalne zestawy; nabycia dobrych nawyków do nauki słownictwa; i rozwój słownictwa systemów, takich jak dźwięk i relacje pisowni. Integrated skills work is an important feature of the course. Zintegrowany umiejętności pracy jest ważnym elementem kursu. In every unit the reading and listening activities contextualize and bring together much previously introduced language. W każdej jednostce czytania i słuchania działalności contextualize i zgromadzić znacznie wcześniej wprowadzono język. The choice of interesting texts, together with manageable, motivating tasks ensure students develop fluency and accuracy in all four skills.;Supportive Teacher's Books at each level include an explanation of the methodology, step-by-step lesson guidance, additional activities, photocopiable tests, cultural notes and detailed answer keys. Wybór interesujących tekstów, wraz z opanowania, zadania motywowanie zapewnienia uczniom rozwijać płynność i dokładność we wszystkich czterech umiejętności.; Sprzyjający Teacher's Books na każdym poziomie zawierać wyjaśnienie metodologii, krok po kroku lekcji wskazówek, dodatkowych działań, kopiowania, testy , kulturalne szczegółowe notatki i klucze odpowiedzi.

specyfikacja

Informacje podstawowe
EAN
0194366693
Okładka
--
Marka
Oxford University Press
dodano do koszyka

Inne tego autora

Zobacz więcej

Polecamy także

Zobacz więcej
dodaj opinię

opinie

Średnia ocena:
Średnia ocena
0,00
na podstawie ocen
Posiadasz ten produkt? Pomóż innym i dodaj swoją opinię

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved